FAQ

Apple Pay

bunq fan shop


De onderdelen die hierboven zijn weergegeven zijn zaken waarvan wij vinden dat ze bunq premium uniek maken. Naast het bunq Pack (waarbij je met 4 bunqers samen de kosten betaald en dus bespaard) kun je natuurlijk ook gewoon bunq Premium afnemen.